Hvordan talemåte varierer på ulike arbeidsplasser, fra rørleggere til bankarbeidere

Å jobbe i en bank kan være veldig forskjellig fra å jobbe i en rørlegger- eller snekkerbedrift. Og da snakker vi ikke bare om oppgavene som utføres, men også språket som brukes. Språk og talemåte er en av de største tingene som skiller ulike bransjer og bedrifter fra hverandre. Det er med på å bygge organisasjonskultur og identitet blant arbeidsstaben, og det skaper mer effektiv kommunikasjon.

Med dette i minne, skal vi se nærmere på hvordan folk kommuniserer på forskjellige arbeidsplasser. Vi skal se hvordan arbeidsplasser på kontorer kjennetegnes ved at ansatte bruker mye intern sjargong, mens de i konstruksjonsbransjen for eksempel prater litt mer om øl, damer, og biler.

Forskjellig språkbruk for rørleggere, banker, og deres ulike bransjer

Ulike arbeidsplasser har altså sin egen kultur og språk. Dette kan uttrykkes i form av akronymer, håndbevegelser, og sjargong, eller hvilke temaer det prates om, og mer.

For eksempel, i et kontormiljø har ofte bedrifter sin egen sjargong som brukes hyppig mellom de som jobber der (og som de som vil jobbe der må lære seg). De vanligste selskapene som gjør dette er banker.

Et studie fra Ernst & Young viser at antall ord brukt i profesjonelle miljøer har økt med nesten 27% det siste tiåret, med teknologi som en av de største bidragsyterne til denne endringen. Det er naturlig at, ettersom at flere programvarer og løsninger blir tilgjengelige, så vil talemåten tilpasse seg etter disse.

I konstruksjonsbransjer brukes det også en del sjargong og fagspråk som er spesifikke for de ulike selskapene – enten det er snakk om rørlegging, snekring, betongarbeid, eller annet. Videre er kanskje disse bransjene mer kjent for å huse litt mer jordnært snakk enn de som jobber på kontor. Bad & VVS er rørleggere i Bergen, og i et nyhetsintervju på NRK oppsummerer ansatte det som tilsynelatende er “de tre store taletemaene” i byggefirmaer: øl, damer, og biler.

Språkets rolle i organisasjonskultur

Kultur og identitet har vist seg å være kjernedel av en organisasjons identitet. For å gjøre en bedrift mer vellykket, må folk være i stand til å føle seg hjemme på stedet de jobber.

I korte trekk er organisasjonskultur en gruppe felles antakelser om hvordan forretninger skal gjøres, hvordan beslutninger skal tas og hvordan folk skal oppføre seg. Ansatte sin talemåte er en stor del av denne organisasjonskulturen. Det følger derav at hvis man vil være en del av kulturen i et firma, så må man prate som andre gjør, og bruke like ord som de (til en viss grad; man prøver jo ikke å bli en papegøye).

For å oppsummere, så er språk og talemåte en viktig faktor i enhver kultur, enten man snakker om organisasjoner eller samfunn i sin helhet. Og språket som brukes kan variere i vide spenn – fra den sjargong-fylte og ordentlige praten på bankkontorer, til den mer jordnære og kanskje “grove” praten i rørleggerbedrifter. Vårt mål har ikke vært å se ned på noen av disse kulturene, men heller å tydeliggjøre forskjellene, i et forsøk på å vise hvor bra det er at folk er forskjellige!

Related Posts